Priemyselná samonosná brána

                         

Priemyselná samonosná brána je výhodná pre vjazd do priemyselných objektov, stavieb, hál a parkovísk.

Krídlo brány nepotrebuje podpery. Brána výložníkovo zavesená nad vjazdom. Takéto riešenie zabezpečuje bezproblémovú prevádzku brány bez ohľadu na ročné obdobie a poveternostné podmienky.

Pohyb brány nie je ničím blokovaný, a to dokonca aj v čase, kedy je podložie pokryté snehom, ľadom, pieskom či lístím. 

 

Priemyselná samonosná brána je:

- rýchla a jednoduchá montáž s minimálnymi nákladmi

   - nevyžaduje údržbu počas celého roka (na rozdiel od koľajnicových, ktoré vyžadujú najmä v zime)

      - nezasahuje do vozovky

         - vytvára väčší priestor na parkovanie

                               

Posuvné brány na koľajnici :

V spodnej časti brány sú zabudované pojazdné kolieska, ktoré sa pohybujú po koľajnici.

Používajú sa najmä pri širokých vstupoch a vjazdoch do rodinných domov, objektov verejnej správy, závodov, priemyselných budov, logistických centier, atď.

 V spodnej časti brány sú zabudované pojazdné kolieska, ktoré sa pohybujú po koľajnici.  
Koľajnicové brány:

-> nezasahuje na parkovací priestor

   -> na odsunutie brány stačí priestor rovnako dlhý ako dĺžka prejazdu boční

      -> vyžaduje pravidelnú údržbu (najmä v zimných mesiacoch)

         -> koľajnice vyžadujú špecifický povrch terénu