Kované produkty

Kované ploty sú vhodné pre každý pozempk.Nezáleží na veľkosti a type terénu.Systém oplotenia sa skladá z brán,plotových dielcov, bráničiek a stĺpikov. Toto systémové riešenie a modulová stavba umožňuje použiť kované oplotenie pre akýkoľvek pozemok. Všetky prvky systému tvoria harmonický celok , môžusa ľubovoľne kombinovať a zostavovať . Vždy budú maťpekný vzhľad.

                                                        

Samonosná posuvná brána

Samonosná posuvná brána nad povrchom vjazdu zaručuje správnu funkciu brány v nepriaznivých poveternostných podmienkach: sneženie, zvýšená prašnosť, padanie listov a pod. Posuvná kovaná brána po otvorení nezužuje šírku prejazdu.

Bezpečnosť používania kovanej samonosnej posuvnej brány je zabezpečená záťažovým vypínačom a lampou signalizujúcou pohyb krídla brány. Záťažový vypínač zastaví krídlo posuvnej brány a vráti ju späť pri dotyku s prekážkou (napr. bok automobilu). Na prianie môže byť na čelnej hrane krídla gumová ochranná lišta. Ďalším prídavným vybavením kované posuvné samonosné brány môžu byť fotobunky, alebo bezpečnostné lišty. Fotobunky reagujú na pohyb vo vjazde behom zatvárania brány.

                                                                           

Dvojkrídlová brána

Dvojkrídlová kovaná brána môže byť vybavená elektropohonom s diaľkovým ovládaním. Takéto riešenie výrazne zvyšuje komfort používania brán. Dvojkrídlová brána je tradičným riešením vstupnej brány.
Dvojkrídlové brány sa skladajú z dvoch krídel zavesených pomocou pántov na nosných stĺpoch. Pri otváraní krídla zasahujú do vozovky.

                                                           

 

Personálna bránička

Jednoduché vstupné bráničky vhodné do rodinných domov a firemných objektov.
Bráničky môžu tvoriť súčasť oplotenia. Môžu byť vybavené taktiež bezpečnostnými prvkami (elektrický zámok, čítačky kariet).
Vďaka nastaviteľným pántom je zabezpečená proti ovisnutiu a následnému znefunkčneniu.